Kategori arşivi Kurumsal

İleadmin

Sağlık Servisi

Kuruluşumuzda ki Sağlık Servisinde 6 Sağlık Personeli (Hemşire) çalışmakta olup 2 vardiya şeklinde 7/24 sağlık hizmeti verilmektedir. Bakım hizmeti almakta olan Ruhsal ve Zihinsel engelli bireylerimizin sağlığı bizler için önem arz etmekte olup ilk kabulü gerçekleşen engelli bireylerin Genel Muayene ve Akciğer Grafilerini anlaşmalı olarak çalıştığımız Lüleburgaz Tıp Merkezinde yaptırmaktayız. 6 Ayda bir kan tahlili, yıllık olarak Akciğer Grafi ve Diş Muayeneleri yapılmaktadır. Engelli bireylerimiz için her hafta düzenli olarak alanında Uzmanlaşmış Psikiyatri ve Nöroloji doktoru kuruluşumuza gelip engelli bireyler ile birebir görüşmeler yapıp mevcut tedavilerini düzenlemektedir, engellilerimizin sağlık durumları ile ilgili süreç rutin bir şekilde engelli yakınları ile paylaşılmaktadır.

Sağlık ve Hemşirelik Hizmetleri;
-Rutin olarak günlük ilaçların verilmesi ve ilaç defterine kayıt edilmesi,
-Antipsikotik ilaçların takibi ve kayıt altına alınması,
-Engelli bireylerin sürekliliği olan tedavisindeki ilaç takipleri,
-Hipo/Hipertansiyon, Diyabet, Astım ve KOAH hastalarının günlük vital bulgularının takibi,
-Şizofreni, Bipolar Bozukluk, Mental Retardasyon, Atipik Psikoz ve Şizoaffektif Bozukluğu olan bireylerin kullandığı ilaçlara istinaden aylık kan kontrollerinin takibi,
-Aylık olarak uygulanan Enjeksiyonların uygulanması ve formlara işlenmesi,
-Ruhsal engeli olan bireylerin olağan dışı ajite durumlarında Hekimlerle iletişim halinde olunması,
-Mani dönemine giren Ruhsal engeli olan bireylerin ajite dönemlerinde Ruh ve Sinir Hastanelerine yatışı ve süreç takipleri,
-Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak hizmet verilen kuruluşun ilgili dokümanlarının günlük olarak doldurulması
-Medikal Malzeme takibi ve talebi oluşturulması,
-Olası rahatsızlıklarda alanında uzmanlaşmış hekimlere randevu alınıp bakım personeli(Hemşire/yaşlı bakım teknikeri/hemşire yardımcısı/sağlık teknisyeni) eşliğinde hastaneye götürülmesi ve refakat edilmesi,
-Yatağa bağımlı olan engellilerimizin 2 saat aralıkla yatak içi egzersiz ve pozisyonlar verilip bası yarası oluşumunu önlemek, var olan bası yaralarını engelli bireylerin mevcut tedavisindeki bası kremleri ile destekleyip rutin olarak pansumanları sağlık personellerimiz(hemşire) tarafınca yapılmaktadır.
-Fizik tedaviye ihtiyacı olan engellilerimiz için düzenli olarak Fizik Tedavi Uzmanlarının kontrolleri eşliğinde Fizyoterapistler gelerek haftalık periyodlar halinde fizik tedavi uygulamaları yapılmaktadır.
-Bası yarası, Diyabetik Yara ve Venöz Ülser gibi yaraları olan bireylerin, Yara Bakım Uzmanlarımızca muayenesi ve kontrolleri sağlanıp uygun tedavisinin başlanması ve iyileştirilmesi.

İleKırklareli Bakım Merkezi

Engelli Bakımı

19 yaş ve üzeri kadın yada erkek engelli bireylerin, bakıma muhtaç yaşlı hastalarımızın bakımına yönelik kişisel bakım ve Psiko Sosyal Destek hizmetlerini kapsar.

İleKırklareli Bakım Merkezi

Özel Bakım

Kuruluşumuza eğer istenirse özel olarak da hasta kabulü yapılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgili il müdürlüğü tarafından belirlenen ücret tarifeleri doğrultusunda kabul edilmekte olup bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.

Bakım ücreti kendisi veya yakınları tarafından karşılanan hastalar için sadece engelli sağlık kurulu raporu (ağır engelli) yada mahkeme kararı yeterlidir. Detaylı bilgi için irtibata geçin.

Kişisel bakım hizmetleri

 1. Banyo yaptırılması
 2. Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması
 3. Tırnaklarının kesilmesi
 4. Saçlarının taranması
 5. Dişlerinin temizlenmesi
 6. Yiyecek ve içecek ihtiyacının giderilmesi
 7. El, yüz ve ayak temizliğinin yapılması
 8. Saç ve sakal tıraşının yapılması
 9. İstenmeyen tüylerin temizlenmesi
 10. Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması
 11. Burun ve kulak temizliğinin yapılması
 12. Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi
 13. Odasının temizlenmesi
 14. Çamaşırlarının yıkanması
 15. Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi gibi hizmetleri içerir.
İleKırklareli Bakım Merkezi

Psiko Sosyal Destek

 1. Engelli birey ailesinin, engelli bireyi ve engel durumunu kabullenmesine ve bilgilendirilmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler
 2. Engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler
 3. Engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler
 4. Engelli bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile bu tür etkinliklere katılabilmesi için gerekli refakat hizmetleri
 5. Engelli bireyin terk edilme, reddedilme, engellilik durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık ve sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler, gibi kişisel bakım ve Psiko Sosyal Destek hizmetlerini içerir.

 

PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

Bakım merkezimizde psiko-sosyal destek hizmetlerini yöneten meslek elemanlarımız; engelli bireylerin ruhsal ve duygusal işleyişlerini kontrol edip düzenlemek üzere bireysel görüşme ve etkinlikler düzenlemektedir. Duygudurum hali üzerinde dalgalanmalar olan, şizofreni, bipolar, atipik psikoz, şizoaffektif bozukluk, alzheimer, demans gibi ruhsal ve zihinsel engellerinden ötürü günlük yaşam aktivitelerini sağlamakta zorlanan, yetersiz görülen ruhani boyuttan dolayı destek alma durumu olan engelli bireylere destek hizmet sağlayarak Meslek elemanları kadromuz ile engelli bireylerin verimli şekilde vakit geçirmeleri ve yaşam koşullarını üst seviyede tutmak amacıyla planlanan hedef faaliyet ve uygulamalar ile refah seviyesinin arttırılması amaçlanan, mevcut ruhsal, zihinsel veya bedensel rahatsızlıklarından dolayı yetersizlerinin olduğu düşünülen bireylerin kuramsal veriler açısından aktifleşmeleri amaçlanmakta ve planlanan faaliyetler ilgili odak ile şekillenmektedir.

Kuruluş bünyesinde çalışan hemşireler, hemşire yardımcıları, sağlık teknisyenleri, yaşlı bakım teknikerleri, sertifikalı bakım personelleri, temizlik elemanları ile koordineli şekilde görüşmeler ve planlamalar sağlanarak kurum içi genel işleyiş ve düzenin takip ve düzenini sağlayan meslek elemanları kurum yönetimi ve kurum içi hizmet kategorisinde çalışan personeller arasında köprü görevinde olup, denge sağlayıcı görevdedir.

4 Kasım 2016 Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği tarafınca tanımlanan hakların engelli bireylerimizin yüksek yararı gözetilerek kullanımına yönelik kontrol işlemi mesleki personelin görev, yetki ve sorumluluklarındandır.

 

SOSYAL AKTİVİTE VE FAALİYETLER

Kuruluş içerisinde ve/veya kuruluş dışında planlanan etkinlikler, faaliyet ve eğitimler, doğa yürüyüşleri, sosyal sorumluluk projeleri adı altında geliştirilen aktiviteler, kültürel ve turistik geziler düzenlenmekte olup engelli bireylerin yaşam standartlarının üst düzeye ulaşması amacıyla günlük destek programları oluşturulmaktadır. Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik hali içinde olması olarak tanımlanan sağlığın özellikle psikolojik ve sosyal alanları, günümüzde bütünleşen dünyanın da getirdiği risklerle çok daha kolay zarar görebilmektedir. Kuruluş bünyesinde hizmet almakta olan bireylerin spesifik olarak bu gibi durumlarda koruyucu hizmetlerden faydalanmaları sağlanmakta, kurum içerisinde plan ve programlar yapılmakta olup, engelli bireylerden
olabildiğince olumlu dönütler alınmaktadır.

İleKırklareli Bakım Merkezi

Sosyal İmkanlar

Engelli bireylerimizin zamanlarını daha eğlenceli ve eğitici geçirebilmeleri için uzman personeller tarafından aylık olarak hazırlanan eğitim ve etkinlik programlarına göre her gün farklı bir biçimde kuruluş içerisinde yada, fiziki ve ruhsal olarak uygun engellilerimizle dış mekanlarda sinema, piknik, alışveriş ve sportif faaliyetler yapılarak sosyal gelişimleri izlenmektedir.

Aynı zamanda; kuruluş içerisinde bulunan sosyal etkinlik odalarında oluşturulan gruplar ile el iş becerilerini arttırabilecek uygulamalar yanında halk oyunları, resim çalışmaları gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile de eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanmaktadır.

2000 m2 yeşil alana sahip olan kuruluş bahçesinde tarımsal etkinlikler ile kedi köpek gibi evcil hayvanlar ile de sosyalleşmeleri sağlanmaktadır.

Merkezde bakım hizmeti alan ve özel eğitim alması uygun olan engelli bireylerin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden veya resmi özel eğitim kurumlarından destek eğitimi almaları için gerekli tedbirler alınır.

İleKırklareli Bakım Merkezi

Kabül Şartları

Kuruluşa Kabul Edilebilecek Engelli Durumu;
Engellilik sınıflandırmasına göre engelliler için sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek durumda olduğu sosyal inceleme raporu ile belirlenen kişiler.

–    19 yaş ve üzeri ruhsal engelli kadın ve erkek bireyler
–    19 yaş ve üzeri zihinsel engelli kadın ve erkek bireyler
–    Yaşlılığa bağlı hastalıklar (Alzheimer, Parkinson, Demans vb.) dolayısıyla yaşamını sürdürmekte zorlanan engelliler

Engelli sağlık kurulu raporu (ağır engelli) alarak merkezimizde kalabilirler.
Bakım ücretinin devlet tarafından karşılanmasının koşulu: Aile içindeki toplam gelirin kişi başına düşen miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması.

WhatsApp WhatsApp