Psiko Sosyal Destek

İleKırklareli Bakım Merkezi

Psiko Sosyal Destek

  1. Engelli birey ailesinin, engelli bireyi ve engel durumunu kabullenmesine ve bilgilendirilmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler
  2. Engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler
  3. Engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler
  4. Engelli bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile bu tür etkinliklere katılabilmesi için gerekli refakat hizmetleri
  5. Engelli bireyin terk edilme, reddedilme, engellilik durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık ve sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler, gibi kişisel bakım ve Psiko Sosyal Destek hizmetlerini içerir.

 

PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

Bakım merkezimizde psiko-sosyal destek hizmetlerini yöneten meslek elemanlarımız; engelli bireylerin ruhsal ve duygusal işleyişlerini kontrol edip düzenlemek üzere bireysel görüşme ve etkinlikler düzenlemektedir. Duygudurum hali üzerinde dalgalanmalar olan, şizofreni, bipolar, atipik psikoz, şizoaffektif bozukluk, alzheimer, demans gibi ruhsal ve zihinsel engellerinden ötürü günlük yaşam aktivitelerini sağlamakta zorlanan, yetersiz görülen ruhani boyuttan dolayı destek alma durumu olan engelli bireylere destek hizmet sağlayarak Meslek elemanları kadromuz ile engelli bireylerin verimli şekilde vakit geçirmeleri ve yaşam koşullarını üst seviyede tutmak amacıyla planlanan hedef faaliyet ve uygulamalar ile refah seviyesinin arttırılması amaçlanan, mevcut ruhsal, zihinsel veya bedensel rahatsızlıklarından dolayı yetersizlerinin olduğu düşünülen bireylerin kuramsal veriler açısından aktifleşmeleri amaçlanmakta ve planlanan faaliyetler ilgili odak ile şekillenmektedir.

Kuruluş bünyesinde çalışan hemşireler, hemşire yardımcıları, sağlık teknisyenleri, yaşlı bakım teknikerleri, sertifikalı bakım personelleri, temizlik elemanları ile koordineli şekilde görüşmeler ve planlamalar sağlanarak kurum içi genel işleyiş ve düzenin takip ve düzenini sağlayan meslek elemanları kurum yönetimi ve kurum içi hizmet kategorisinde çalışan personeller arasında köprü görevinde olup, denge sağlayıcı görevdedir.

4 Kasım 2016 Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği tarafınca tanımlanan hakların engelli bireylerimizin yüksek yararı gözetilerek kullanımına yönelik kontrol işlemi mesleki personelin görev, yetki ve sorumluluklarındandır.

 

SOSYAL AKTİVİTE VE FAALİYETLER

Kuruluş içerisinde ve/veya kuruluş dışında planlanan etkinlikler, faaliyet ve eğitimler, doğa yürüyüşleri, sosyal sorumluluk projeleri adı altında geliştirilen aktiviteler, kültürel ve turistik geziler düzenlenmekte olup engelli bireylerin yaşam standartlarının üst düzeye ulaşması amacıyla günlük destek programları oluşturulmaktadır. Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik hali içinde olması olarak tanımlanan sağlığın özellikle psikolojik ve sosyal alanları, günümüzde bütünleşen dünyanın da getirdiği risklerle çok daha kolay zarar görebilmektedir. Kuruluş bünyesinde hizmet almakta olan bireylerin spesifik olarak bu gibi durumlarda koruyucu hizmetlerden faydalanmaları sağlanmakta, kurum içerisinde plan ve programlar yapılmakta olup, engelli bireylerden
olabildiğince olumlu dönütler alınmaktadır.

Yazar hakkında

Kırklareli Bakım Merkezi administrator

WhatsApp WhatsApp