İleadmin

Pandemi Sürecinde Bakım Hizmeti ve Genel İşleyiş

PANDEMİ SÜRECİNDE BAKIM HİZMETİ VE GENEL İŞLEYİŞ

Dünyada ve ülkemizde risk oluşturan Koronavirüs (Covid-19) Salgını süresince planlanan, geliştirilen, talimat ve kuralların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Bakanlığı’nın onayına
istinaden tedbir kılavuzları ile devamlılığı sağlanmakta, kuruluş içerisinde gerekli hijyen, temizlik ve pandemik kurallara uyularak risk durumunun bertaraf edilmesi amaçlanmakta olup, tüm
personellerin gerekli eğitim ve uyarıları kuruluş yönetimi tarafınca yapılarak, tüm faaliyetlere konu kapsamınca yön verilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın denetimi ile yürütülen süreçte personellerimizin ve engelli bireylerimizin sağlıksal refahı göz önünde bulundurularak tedbirsel açıdan 14 günlük sabit vardiya sistemine geçilmiş, personellerin ve engellilerin kuruma giriş ve çıkışlarında PCR numunelerinin alınarak sonrasında Negatif ibareye istinaden kuruluşa kabulü
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Kurum içerisindeki temizlik, hijyen ve pandemik düzenin sağlanması adına personellere ilgili eğitimler verilmiş, tertip ve düzende gün içerisinde 2-3 defa sık kullanılan yüzeylerin temizliği sağlanması amaçlanmış, tuvalet ve lavaboların temizliğine bilhassa dikkat edilmesi telkin edilmiştir. 15 günlük periyotlar halinde anlaşılmış olan ilaçlama şirketi ile kurumun tüm alanları dezenfekte edilerek herhangi bir risk ortamının oluşmasının engellenmesi amaçlanmış olup süreç devam etmektedir.

Kurum içerisine giriş ve çıkış yapan engelli bireylerin gözetim altında tutulması ve risk ortamının oluşmaması adına planlanmış ve oluşturulmuş olan hastane süreçlerinin risk durumlarına istinaden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün uygun gördüğü çevre izolasyon kuruluşlarında veya kuruluş içerisinde izole durumun korunması adına düzenlenmiş olan izolasyon odalarında 14 gün ikamet etmeleri sağlanarak ve vital bulgu takipleri yapılarak, 14. Gün sonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün yönlendirdiği filyasyon ekiplerince alınan numune sonucuna istinaden kat içerisindeki mevcut odalarına istihdamı sağlanmaktadır.

Bakım hizmeti almakta olan değerli engelli bireylerimizin yüksek menfaati ve sağlığının ön planda olduğu bilincinde olan tüm personellerimizin gerekli tedbir ve uygulamalara uygun hizmet vermesi adına sürekli hizmette olan yönetim kadrosu, meslek elemanı ve sağlık personellerinin denetim devamlılığı sağlanmakta, herhangi bir olağandışı durumun anında müdahalesi gerçekleştirilmektedir.

Yazar hakkında

admin administrator


ozelkirklarelibakimmerkezi

♿🇹🇷
YouTube Kanalimiz/Özel Kırklareli Bakim Merkezi
🎥🎬📺
Facebook/Kırklareli Bakim 🌏🧐👥💬

ÖZEL KIRKLARELİ BAKİM MERKEZİ
Daha fazla yükle... Instagram da takip edin

WhatsApp WhatsApp